one stop shops for mobile EU citizens

Ko šis projekts Jums dos?

Šī projekta, “vienas pieturas shēmas” mobilajiem ES pilsoņiem, mērķis ir palielināt ES pilsoņu politisko līdzdalību valstīs, uz kurām viņi ir pārcēlušies dzīvot.  2016. jūnija referendums Lielbritānijā parādīja nelielu to balsotāju vairākumu, kuri balsoja par to, lai Lielbritānija izstātos no ES.

Lielbritānijā projekts koncentrēsies uz konsultāciju sniegšanu ES pilsoņiem par to, kā viņi var saņemt dokumentus, kas pierādītu, ka viņi dzīvo UK vai to, kā iegūt Lielbritānijas pilsonību. Tas tiks darīts, izmantojot daudzvalodu vietni, daudzvalodu bukletus, tiekoties ar NVO, kas strādā ar ES pilsoņiem un lielu ‘ vienas pieturas shēmas ’ konsultāciju un diskusiju forumu 2017.gada sākumā.

Projekts aptver arī Beļģiju un Īriju, un to vada Migrācijas politikas organizācija Briselē, kas strādā sadarbībā ar Eiropas pilsoņu rīcības dienestu un OBJECTIF Beļģijā, un Īrijas Imigrācijas padomes un NESC (īru imigrantu Support Centre) Īrijā.

Projektu atbalsta Eiropas Savienības un Open Society Foundations.

Šis video ierakstīts  vienā no pirmajiem projekta notikumiem 2016.gada jūlijā (angļu valodā).