one stop shops for mobile EU citizens

Šio projekto esmė

Šis „vieno langelio“ principu paremtas projektas siekia padidinti mobilių ES piliečių dalyvavimą/aktyvumą šalių, į kurias jie persikraustė, politikoje. 2016 m. birželio mėnesį įvykęs referendumas JK parodė nedidelę daugumą tų, kurie balsavo už JK pasitraukimą iš ES.


Projekto JK metu daugiausiai dėmesio bus skiriama ES piliečiams patarti apie tai, kaip pastarieji gali įgyti jų rezidavimo teisę JK įrodančius dokumentus arba kaip pateikti paraišką Britanijos pilietybei gauti. Tai bus daroma tinklalapio (skirtingomis kalbomis), lankstinukų (skirtingomis kalbomis) pagalba, susitikimų su ES piliečiais dirbančių NVO metu ir didelio, ES piliečiams skirto, 2017 m. pradžioje įvyksiančio „vieno langelio“ principu paremto, patarimų ir diskusijų renginio metu.


Projektas taip pat apima Belgiją ir Airiją, pastarajam vadovauja Briuselyje įsikūrusi Migracijos politikos organizacija (Migration Policy Group), kuri dirba kartu su Belgijoje įsikūrusiomis: Europos piliečių veiksmų tarnyba (European Citizen Action Service), OBJECTIF, Airijos Imigrantų Tarnyba (Immigrant Council of Ireland) ir Airijos NESC (Airijos imigrantų paramos centras).


Šį projektą remia Europos Sąjunga ir Open Society Foundations.


Šis video yra 2016 m. liepos mėnesį, ankstyvojoje projekto stadijoje, įvykusio renginio įrašas (anglų k.):