one stop shops for mobile EU citizens

Norėčiau gauti oficialų, mano teisę JK gyventi įrodantį dokumentą

Dokumento rūšis priklauso nuo to, kiek laiko asmuo (ir jo šeimos nariai) gyveno JK.

          

Jeigu JK gyvenote trumpiau nei penkerius metus, tai Jūs galite pateikti paraišką registracijos sertifikatui (registration certificate) gauti, pastarasis įrodys, jog turite teisę gyventi arba dirbti JK. Jeigu dirbate, esate laisvai samdomas darbuotojas (self-employed), studijuojate arba savęs išlaikymui turite pakankamai lėšų, tai Jums šio sertifikato faktiškai nereikia. Sertifikato nereikia ir tiesioginiams šeimos nariams, tačiau reikia netiesioginiams, tokiems kaip brolis, sesuo, teta, dėdė. Vis dėlto registracijos sertifikatas gali įrodyti, jog turite teisę dirbti JK arba palengvinti pašalpų ir paslaugų gavimą. Čia yra pateiktos registracijos sertifikatui gauti reikalingos paraiškos atsisiuntimo nuorodos:


kvalifikuotam nariui(dirbančiam, laisvai samdomam darbuotojui (self-employed) arba studijuojančiam asmeniui)


dirbančio, laisvai samdomo (self-employed) arba studijuojančio asmens šeimos nariui


dirbančio arba laisvai samdomo (self-employed) asmens netiesioginiam šeimos nariui


dirbančio, laisvai samdomo (self-employed) arba studijuojančio asmens nevedusiam/netekėjusiai partneriui/-ei


Kiekvienos paraiškos kaina yra £65.


Jeigu Jūs JK dirbote arba buvote laisvai samdomas darbuotojas (self-employed) ilgiau nei penkerius metus, tai galite teikti paraišką Jūsų nuolatinio gyventojo (rezidento) statusą JK patvirtinančiam dokumentui gauti. Pastarasis įrodys Jūsų teisę JK gyventi nuolatos. Šį dokumentą taip pat galite gauti, jeigu esate šeimos narys asmens, kuris ilgiau nei penkerius metus JK dirbo arba buvo laisvai samdomas darbuotojas (self-emplyed). Čia pateikta nuoroda norint atsisiųsti formą, kurią reikia užpildyti norint gauti nuolatinio rezidento statusą patvirtinantį dokumentą (permanent residence document).


Kiekvienos paraiškos kaina yra £65.


Čia pateiktas toliau tai aptariantis garso įrašas (anglų k.):