one stop shops for mobile EU citizens

За проекта

Този проект цели да създаде т.нар. one-stop-shops („единни звена на контакт“) за мигрирали граждани на Европейския съюз в други страни членки и по този начин да увеличи политическата активност на граждани на Европейския съюз в страната, в която са се установили. Референдумът в Обединеното кралство, проведен през юни 2016 г., показа, че малко мнозинство от тези, които гласуваха, искат Обединеното кралство да напусне Европейския съюз.


В Обединеното кралство проектът ще има за цел да информира граждани на Европейския съюз как могат да се сдобият с документи за постоянно жителство или с британско гражданство. Това ще бъде постигнато чрез многоезичен сайт, многоезични листовки, срещи с представители на НПО, които работят с граждани на Европейския съюз, и конференция за граждани на Европейския съюз в началото на 2017 г.


Проектът включва също Белгия и Ирландия и се ръководи от Организацията за миграционна политика в Брюксел, която работи в партньорство с Европейската служба за граждански действия и OBJECTIF в Белгия, и Имигрантския съвет на Ирландия и Националния икономически и социален съвет (Центъра за подпомагане на ирландски имигранти) в Ирландия.


Проектът се подкрепя от Европейския съюз и от Фондациите за отворени общества.


Това видео е записът на едни от ранните събития на проекта през юли 2016 г. (на английски език):