one stop shops for mobile EU citizens

Бих искал/а да се сдобия с официален документ за постоянно жителство в Обединеното кралство

Видът на документа зависи от това колко дълго кандидатстващото лице (заедно със семейството си) е живяло в Обединеното кралство.


Ако сте живели в Обединеното кралство по-малко от пет години можете да кандидатствате за свидетелство за регистрация, което доказва, че имате правото да живеете и работите в Обединеното кралство. Този документ не е нужен ако сте работещ, самостоятелно заето лице, учащ, или ако имате достатъчно пари, с които да пребивавате. Прякото Ви семейство също няма нужда от този документ (но непряки роднини напр. брат, сестра, леля, чичо, имат). Свидетелство за регистрация обаче може да докаже, че имате правото да работите в Обединеното кралство и да улесни молбите за обезщетения и услуги. Това са линковете за изтеглянето на формуляра за свидетелство за регистрация на:

     

компетентно лице (работещ, самостоятелно заето лице или учащ)


' на работещ, самостоятелно заето лице или учащ


' на работещ или самостоятелно заето лице


извънбрачен партньор на работещ, самостоятелно заето лице или учащ


Цената на всяка кандидатура е 65 лири.


Ако живеете в Обединеното кралство като работещ или самостоятелно заето лице вече повече от пет години, може да кандидатствате за документ, който удостоверява, че имате постоянно жителство в Обединеното кралство. Също така можете да се сдобието с този документ, ако сте пряк роднина на лице, което работи или е самостоятелство заето лице в Обединеното кралство вече повече от пет години. Това е линкът за изтегляне на формуляра за кандидатстване за документ за постоянно жителство.Цената на всяка кандидатура е 65 лири.


Тук може да слушате подкаст, в който това се обсъжда по-подробно (на английски език):