one stop shops for mobile EU citizens

O projekcie

Nasz projekt dla obywateli UE ma na celu wzmożyć ich polityczną partycypację w krajach, w których się osiedlili. Brytyjskie referendum z czerwca 2016 uwidoczniło nieznaczną przewagę osób głosujących za wyjściem z UE.


W Wielkiej Brytanii projekt jest skupiony na informowaniu obywateli UE jak uzyskać dokumenty potwierdzające rezydenturę oraz jak uzyskać obywatelstwo brytyjskie. Będziemy to robić poprzez: wielojęzyczną stronę internetową, ulotki w wielu językach, spotkania z organizacjami pozarządowymi pracującymi z imigrantami z krajów UE oraz podczas  spotkań doradczych oraz innych ewentów , które odbędą się na początku 2017 roku.