one stop shops for mobile EU citizens

Čo je náplňou tohto projetku

Tento projekt, "One-stop-shops pre mobilizovaných občanov krajín EÚ", je zameraný na zvýšenie  politickej participácie v krajinách, do ktorých sa občania presťahovali. Referendum, ktoré sa konalo v júni 2016 v UK ukázalo, že len malé percento tích, ktorí boli hlasovať chceli, aby Veľká Británia opustila EÚ.    


Vo Veľkej Británii bude projekt zameraný na poradenstvo pre občanov EÚ o tom, ako získať oficiálne doklady o svojej rezidencii v tejto krajine alebo britské občianstvo. Tieto informácie budú poskytované prostrednítcvom multi-jazykovej webstránky, letákov, stretnutí s MVO pracujúcimi s občanmi EÚ a aj prostredníctvom veľkého "one-stop-shop" poradenského a diskusného podujatia pre občanov EÚ začiatkom roka 2017.    


Projekt taktiež pokrýva Belgicko a Írsko a je vedený Organizáciou pre migračnú politiku v Bruseli, ktorá spolupracuje s Európskou službou občianskej akcie a OBJECTIF v Belgicku, a taktiež s Radou prisťahovalcov Írska a NESC (Írske centrum podpory imigrácie) v Írsku.  


Projekt je podporovaný Európskou úniou a nadáciami otvorenej spoločnosti.


Nasledujúce video je záznamom z prvotných projektových podujatí z júla 2016 (v angličtine).