one stop shops for mobile EU citizens

Pre ďalšie informácie o projekte "One-stop-shops pre mobilných občanov EÚ" a súvisiacich aktivitách v UK kontaktujte:


Mariana D'Arcadia

Migrants’ Rights Network

33 Corsham Street

London N1 6DR

tel: 0207 3369412

email: eu@migrantsrights.org.uk

Kontaktujte nás

Subscribe to our mailing list

* indicates required