one stop shops for mobile EU citizens

Chcel by som získať oficiálny dokument o mojom práve pobytu vo Veľkej Británii

Typ dokumentu záleží na tom, ako dlho daná osoba (alebo jeho príbuzní) žili vo Veľkej Británii.


Ak ste žili vo Veľkej Británii menej než 5 rokov, môžete požiadať o registračný certifikát, ktorým preukážete, že máte právo na pobyt a prácu vo Veľkej Británii. Toto osvedčenie v skutočnosti nepotrebujete, ak máte pracovný pomer, ste živnostníkom, študujete alebo máte k dispozícii dostatok financií na živobytie. Vaši najbližší príbuzní (manžel, manželka, deti) tento dokument taktiež nepotrebujú, aj keď vzdialenejší áno (brat, sestra, teta, strýko a pod.). V každom prípade registračný certifikát vám môže pomôcť pri preukázaní vašich práv na pobyt a prácu vo Veľkej Británii a môže vám uľahčiť získavanie určitých dávok alebo služieb. Na nasledovných odkazoch je možné stiahnuť žiadosť o registračný certifikát pre:    


kvalifikovaný člen (osoba v pracovnom pomere, živnostník alebo študent)


člen najbližšej rodiny (osoby v pracovnom pomere, živnostníka, či študenta)


člen vzdialenejšej rodiny (osoby v pracovnom pomere alebo živnostníka)


nezosobášený partner (osoby pracujúcej alebo živnostníka)Poplatok je £65 za každú žiadosť.Ak ste vo Veľkej Británii pracovali v pracovnom pomere alebo ako živnostník viac ako 5 rokov, môžete požiadať o dokument potvrdzujúci, že máte v krajine trvalé bydlisko. Takto zdokladujete, že vo Veľkej Británii máte právo trvalého pobytu. Tento dokument viete získať aj ako najbližší príbuzný osoby, ktorá bola v pracovnom pomere alebo ako živnostník vo Veľkej Británii dlhšie než 5 rokov. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť žiadosť o ho pobytu.Poplatok je £65 za každú žiadosť.


Tu je podcast, v ktorom sa dozviete viac (v angličtine):